Sla navigatie over

Gemeentelijk sportpark Solveld wordt aanbesteed

Sporthal oud

De gemeenteraad heeft op donderdag 21 maart 2024 besloten om de aanleg van de gemeentelijk sportsite op het Solveld in de deelgemeente Tielt aan te besteden. De werken worden op € 1.750.000, - geraamd en gaan 126 werkdagen in beslag nemen vanaf het voorjaar 2024. Gelet op de in aanbouw zijnde laatste fase van de sociale woningbouw ter plaatse zal daarmee de ganse Solveldsite ontwikkeld zijn.

Schepen van Vrije Tijd Germaine Willems (Open Vld) is erg tevreden: "Dankzij de komst van de padel naar onze gemeente waren wij in de gelegenheid om Vlaamse subsidies aan te vragen en ook te krijgen. De maandelijkse inkomsten die de gemeente ontvangt van die uitbating bovenop de eenmalige subsidie laten ons toe om voor de ganse lokale gemeenschap gratis sport en spel aan te bieden.".

Binnen de raad was er wel wat wrevel over het standpunt van Vooruit; die kloeg het gebrek aan vooruitgang in het dossier aan.

"Het dossier liep vertraag op omwille van een klacht van die partij bij de gouverneur", zo reageert schepen van Patrimonium Gunther Clinckx (Open Vld). "Daarmee gaf men het goede voorbeeld aan enkele buurtbewoners die zich geroepen voelden om vanaf augustus 2021 en tot voor kort alle mogelijke procedures te gaan voeren tegen de vergunningen die nodig zijn om de sportsite te realiseren. Vooruit stemde tegen het aanvragen van betoelaging op 21 januari 2021, tegen de invulling van de sportsite op 18 maart 2021 zoals die nota bene vandaag wordt aanbesteed, tegen de vestiging van het opstalrecht op 17 juni 2021 en tegen de benodigde deling van het terrein op 16 september 2021. Telkens een duidelijke keuze achteruit als je het mij vraagt! Wij voeren uit wat er in ons verkiezingsprogramma staat.".

Verleden zomer voorspelden wij U al dat de bevoegde schepen de klus zou klaren ondanks de vernietiging van de vergunning door de Raad voor Vergunningsbetwistingen; zo gezegd, zo gedaan!

Wat komt er nu precies? Naast hetgeen er al voorhanden is een voetbalveld in kunstgras, een pumptrack en een Finse piste. Ook de aanleg van de toegangsweg langs de Rillaarseweg, de verbetering van de trage weg die verbinding maakt met de Solveldstraat en een veertigtal extra parkeerplaatsen  met oplaadmogelijkheden zijn inbegrepen. Om die weginfrastructuur te bekijken, wendt U zich tot onze bijdrage van een klein jaar geleden over de zaak der wegen ter plaatse.

Meest recente berichten

Plaats als eerste een reactie

Controleer je email om je profiel te activeren

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder