Sla navigatie over

Burgemeester Rudi Beeken (Open Vld) stelde in het voorjaar van 2022 voor om voor de gemeenteraadsverkiezingen een lijst in te dienen die zich niet rechtstreeks tot één van de nationale partijen zou bekennen opdat het gemeentelijk belang zou groter zijn dan dat van de nationale ideologische strekkingen. Een aantal traditionele plaatselijke politieke partijen haalden de neus op voor dat initiatief, maar wij vinden dat eigenlijk wel een goed idee en dus zijn er vier werkgroepen opgestart die in de twaalf maanden tussen september 2022 en augustus 2023 werk maken van een programma om van Tielt-Winge een leukere plek te maken tussen 2025 en 2030. Iedereen die daar graag aan mee knutselt, die is welkom!

Decroo

Als het werk klaar is, dan bekijken de leden van de werkgroepen welke 21 personen zich geroepen voelen om dat programma in de praktijk om te zetten en zich bijgevolg verkiesbaar te stellen. Elk van hen zal dan in de daarop volgende twaalf maanden zichzelf en het gezamenlijke programma voorstellen om te landen in oktober 2024. Dan zal U voor de eerste keer niet meer moeten, maar wel mogen gaan stemmen en zich zo uitspreken over ons plan en onze kandidaten.

De werkgroepen werden tijdens de startvergadering van maandag 26 september 2022 opgesplitst volgens de vier afdelingen die het lokaal bestuur telt: grondgebiedzaken, welzijn en burgerzaken, vrije tijd, en ondersteunende diensten. Op die wijze zal er een programma tot stand komen dat gemakkelijk kan worden vertaald in gemeentelijke doelstellingen en acties in de nieuwe beleidsnota en het meerjarenplan dat daaraan gekoppeld zal zijn. Van zo dra er wat meer te vertellen zal zijn, dan vindt U het resultaat daarvan op deze pagina. In afwachting daarvan melden wij U graag de geplande bijeenkomsten van elke werkgroep opdat U desgewenst nog zou kunnen aansluiten.

Hebt U ideeën, maar geen tijd en/of zin om mee te komen vergaderen? Speel ze ons dan gerust door!

Onze vier werkgroepen

Hoe zien wij de afdeling "grondgebiedzaken" in Tielt-Winge (één van de vier afdelingen binnen het lokaal bestuur met daarin onder meer de bevoegdheden omgeving, mobiliteit, patrimonium en openbare werken) van 2025 tot en met 2030?


De leden van deze werkgroep zijn op maandag 24 oktober 2022 rond dit thema van start gegaan en legden daartoe de volgende vergaderkalender vast:

- maandag 21 november 2022

- maandag 19 december 2022

- maandag 23 januari 2023

- maandag 20 februari 2023

- maandag 20 maart 2023

- maandag 24 april 2023

- maandag 22 mei 2023

- maandag 19 juni 2023

Alle bijeenkomsten vinden plaats vanaf 19u30 in zaal Berg & Dal, Blerebergstraat 48, B-3390 Tielt-Winge.

Notoire deelnemers zijn onder andere afdelingsvoorzitter Armand Willems, burgemeester Rudi Beeken, raadsvoorzitter Agnes Van de Gaer, schepen Gunther Clinckx en BCSD-raadslid Carla Rainchon.

Hebt U leuke ideeën? Doen dan mee of laat ze ons minstens weten!

In de zomer van 2023 leggen alle werkgroepen de bereikte resultaten voor om te komen tot een gedragen programma voor de lokale verkiezingen van oktober 2024.

Hoe zien wij de afdeling "burgerzaken & welzijn" in Tielt-Winge (één van de vier afdelingen binnen het lokaal bestuur met daarin onder meer de bevoegdheden burgerlijke stand, bevolking, OCMW en sociale zaken) van 2025 tot en met 2030?


De leden van deze werkgroep zijn op dinsdag 25 oktober 2022 rond dit thema van start gegaan en legden daartoe de volgende vergaderkalender vast:

- dinsdag 22 november 2022

- dinsdag 20 december 2022

- dinsdag 24 januari 2023

- dinsdag 21 februari 2023

- dinsdag 21 maart 2023

- dinsdag 25 april 2023

- dinsdag 23 mei 2023

- dinsdag 20 juni 2023

Alle bijeenkomsten vinden plaats vanaf 19u30 in zaal Berg & Dal, Blerebergstraat 48, B-3390 Tielt-Winge.

Notoire deelnemers zijn onder andere burgemeester Rudi Beeken en BCSD-raadslid Marianne De Mol.

Hebt U leuke ideeën? Doen dan mee of laat ze ons minstens weten!

In de zomer van 2023 leggen alle werkgroepen de bereikte resultaten voor om te komen tot een gedragen programma voor de lokale verkiezingen van oktober 2024.

Hoe zien wij de afdeling "vrije tijd" in Tielt-Winge (één van de vier afdelingen binnen het lokaal bestuur met daarin onder meer de bevoegdheden toerisme, onderwijs, cultuur, jeugd, sport, bibliotheek en erfgoed) van 2025 tot en met 2030?


De leden van deze werkgroep zijn op donderdag 27 oktober 2022 rond dit thema van start gegaan en legden daartoe de volgende vergaderkalender vast:

- donderdag 24 november 2022

- donderdag 22 december 2022

- donderdag 26 januari 2023

- donderdag 23 februari 2023

- donderdag 23 maart 2023

- donderdag 27 april 2023

- donderdag 18 mei 2023

- donderdag 22 juni 2023

Alle bijeenkomsten vinden plaats vanaf 19u30 in zaal Berg & Dal, Blerebergstraat 48, B-3390 Tielt-Winge.

Notoire deelnemers zijn onder andere burgemeester Rudi Beeken, schepen van vrije tijd Germaine Willems, fractieleider Kris Cornelissen en BCSD-raadslid Marianne De Mol.

Hebt U leuke ideeën? Doen dan mee of laat ze ons minstens weten!

In de zomer van 2023 leggen alle werkgroepen de bereikte resultaten voor om te komen tot een gedragen programma voor de lokale verkiezingen van oktober 2024.

Hoe zien wij de afdeling "ondersteunende diensten" in Tielt-Winge (één van de vier afdelingen binnen het lokaal bestuur met daarin onder meer de bevoegdheden personeel, financiën, ICT en communicatie) van 2025 tot en met 2030?


De leden van deze werkgroep zijn op maandag 31 oktober 2022 rond dit thema van start gegaan en legden daartoe de volgende vergaderkalender vast:

- maandag 28 november 2022

- dinsdag 27 december 2022

- maandag 30 januari 2023

- maandag 27 februari 2023

- maandag 27 maart 2023

- dinsdag 18 april 2023

- maandag 29 mei 2023

- maandag 26 juni 2023

Alle bijeenkomsten vinden plaats vanaf 19u30 in zaal Berg & Dal, Blerebergstraat 48, B-3390 Tielt-Winge.

Notoire deelnemer is onder andere burgemeester Rudi Beeken.

Hebt U leuke ideeën? Doen dan mee of laat ze ons minstens weten!

In de zomer van 2023 leggen alle werkgroepen de bereikte resultaten voor om te komen tot een gedragen programma voor de lokale verkiezingen van oktober 2024.

Lees hier meer over onze nationale standpunten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder