Sla navigatie over

Burgemeester Rudi Beeken (Open Vld) stelde in het voorjaar van 2022 voor om voor de gemeenteraadsverkiezingen een lijst in te dienen die zich niet rechtstreeks tot één van de nationale partijen zou bekennen opdat het gemeentelijk belang zou groter zijn dan dat van de nationale ideologische strekkingen. Al de andere politieke partijen die in Tielt-Winge actief zijn haalden de neus op voor dat initiatief, maar ondervinden actueel heel wat moeilijkheden om kandidaten aan te trekken. Sommigen zien zich zelfs verplicht om kartelformules te gebruiken. In tegenstelling tot alle anderen konden wij ons wl terugvinden in het idee en startten vier werkgroepen op tussen september 2022 en augustus 2023 werk maakten van een programma dat Tielt-Winge een nog leukere plek gaat maken tussen 2025 en 2030. Iedereen die daar graag aan meewerkt, die is welkom bij Wij Tielt-Winge!

Wij Tielt-Winge

Nu het werk klaar is, zijn de leden van de werkgroepen aan het bekijken welke 21 personen best geplaatst zijn om dat programma in de praktijk om te zetten en zich bijgevolg verkiesbaar te stellen. In oktober 2024 zal U voor de eerste keer niet meer moeten, maar wel mogen gaan stemmen en zich zo uitspreken over het programma en de kandidaten van Wij Tielt-Winge. Open Vld afdeling Tielt-Winge zal niet meer deelnemen aan die verkiezingen, maar opgaan in de nieuwe ploeg.

De werkgroepen werden tijdens de startvergadering van maandag 26 september 2022 opgesplitst volgens de vier afdelingen die het lokaal bestuur telt: grondgebiedzaken, welzijn en burgerzaken, vrije tijd, en ondersteunende diensten. Op die wijze kwam er een programma tot stand dat gemakkelijk kan worden vertaald in gemeentelijke doelstellingen en acties in de nieuwe beleidsnota en het meerjarenplan dat daaraan gekoppeld zal zijn.

Hebt U ideeën, maar geen tijd en/of zin om mee te komen vergaderen? Speel ze ons dan gerust door.

Als U wel een beetje tijd over zou hebben: Wij Tielt-Winge vergadert elke eerste dinsdag van de maand om 20u00 in theater Berg & Dal, Blerebergstraat 48, 3390 Tielt-Winge. Iedereen welkom!

Onze vier werkgroepen

Hoe zien wij de afdeling "grondgebiedzaken" in Tielt-Winge (één van de vier afdelingen binnen het lokaal bestuur met daarin onder meer de bevoegdheden omgeving, mobiliteit, patrimonium en openbare werken) van 2025 tot en met 2030?


De leden van deze werkgroep zijn op maandag 24 oktober 2022 rond dit thema van start gegaan en legden daartoe de volgende vergaderkalender vast:

- maandag 21 november 2022

- maandag 19 december 2022

- maandag 23 januari 2023

- maandag 20 februari 2023

- maandag 20 maart 2023

- maandag 24 april 2023

- maandag 22 mei 2023

- maandag 19 juni 2023

Alle bijeenkomsten vinden plaats vanaf 19u30 in zaal Berg & Dal, Blerebergstraat 48, B-3390 Tielt-Winge.

Notoire deelnemers zijn onder andere afdelingsvoorzitter Armand Willems, burgemeester Rudi Beeken, raadsvoorzitter Agnes Van de Gaer, schepen Gunther Clinckx en BCSD-raadslid Carla Rainchon.

Hebt U leuke ideeën? Doen dan mee of laat ze ons minstens weten!

In de zomer van 2023 leggen alle werkgroepen de bereikte resultaten voor om te komen tot een gedragen programma voor de lokale verkiezingen van oktober 2024.

Hoe zien wij de afdeling "burgerzaken & welzijn" in Tielt-Winge (één van de vier afdelingen binnen het lokaal bestuur met daarin onder meer de bevoegdheden burgerlijke stand, bevolking, OCMW en sociale zaken) van 2025 tot en met 2030?


De leden van deze werkgroep zijn op dinsdag 25 oktober 2022 rond dit thema van start gegaan en legden daartoe de volgende vergaderkalender vast:

- dinsdag 22 november 2022

- dinsdag 20 december 2022

- dinsdag 24 januari 2023

- dinsdag 21 februari 2023

- dinsdag 21 maart 2023

- dinsdag 25 april 2023

- dinsdag 23 mei 2023

- dinsdag 20 juni 2023

Alle bijeenkomsten vinden plaats vanaf 19u30 in zaal Berg & Dal, Blerebergstraat 48, B-3390 Tielt-Winge.

Notoire deelnemers zijn onder andere burgemeester Rudi Beeken en BCSD-raadslid Marianne De Mol.

Hebt U leuke ideeën? Doen dan mee of laat ze ons minstens weten!

In de zomer van 2023 leggen alle werkgroepen de bereikte resultaten voor om te komen tot een gedragen programma voor de lokale verkiezingen van oktober 2024.

Hoe zien wij de afdeling "vrije tijd" in Tielt-Winge (één van de vier afdelingen binnen het lokaal bestuur met daarin onder meer de bevoegdheden toerisme, onderwijs, cultuur, jeugd, sport, bibliotheek en erfgoed) van 2025 tot en met 2030?


De leden van deze werkgroep zijn op donderdag 27 oktober 2022 rond dit thema van start gegaan en legden daartoe de volgende vergaderkalender vast:

- donderdag 24 november 2022

- donderdag 22 december 2022

- donderdag 26 januari 2023

- donderdag 23 februari 2023

- donderdag 23 maart 2023

- donderdag 27 april 2023

- donderdag 18 mei 2023

- donderdag 22 juni 2023

Alle bijeenkomsten vinden plaats vanaf 19u30 in zaal Berg & Dal, Blerebergstraat 48, B-3390 Tielt-Winge.

Notoire deelnemers zijn onder andere burgemeester Rudi Beeken, schepen van vrije tijd Germaine Willems, fractieleider Kris Cornelissen en BCSD-raadslid Marianne De Mol.

Hebt U leuke ideeën? Doen dan mee of laat ze ons minstens weten!

In de zomer van 2023 leggen alle werkgroepen de bereikte resultaten voor om te komen tot een gedragen programma voor de lokale verkiezingen van oktober 2024.

Hoe zien wij de afdeling "ondersteunende diensten" in Tielt-Winge (één van de vier afdelingen binnen het lokaal bestuur met daarin onder meer de bevoegdheden personeel, financiën, ICT en communicatie) van 2025 tot en met 2030?


De leden van deze werkgroep zijn op maandag 31 oktober 2022 rond dit thema van start gegaan en legden daartoe de volgende vergaderkalender vast:

- maandag 28 november 2022

- dinsdag 27 december 2022

- maandag 30 januari 2023

- maandag 27 februari 2023

- maandag 27 maart 2023

- dinsdag 18 april 2023

- maandag 29 mei 2023

- maandag 26 juni 2023

Alle bijeenkomsten vinden plaats vanaf 19u30 in zaal Berg & Dal, Blerebergstraat 48, B-3390 Tielt-Winge.

Notoire deelnemer is onder andere burgemeester Rudi Beeken.

Hebt U leuke ideeën? Doen dan mee of laat ze ons minstens weten!

In de zomer van 2023 leggen alle werkgroepen de bereikte resultaten voor om te komen tot een gedragen programma voor de lokale verkiezingen van oktober 2024.

Lees hier meer over onze nationale standpunten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder