Sla navigatie over

Sport

9 juli 2024

Startschot nieuw sportpark op 26 augustus

Op 23 maart 2024 mochten wij er U van berichten dat de gemeenteraad twee dagen besloten had om het gemeentelijke sportpark aan het Solveld aan te besteden. Begin juni voerde het schepencollege die beslissing uit. Vandaag was er samen met de ontwerper een startvergadering...

Lees meer

5 juni 2024

Wij investeren 1,8 miljoen euro in nieuwe sportinfrastructuur

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 4 juni 2024 de aanleg van het langverwachte gemeentelijke sportpark in het Solveld in de deelgemeente Tielt aanbesteed in uitvoering van de beslissing van de gemeenteraad van 21 maart 2024.. "De gemeente zal de komende maanden...

Lees meer

23 maart 2024

Gemeentelijk sportpark Solveld wordt aanbesteed

De gemeenteraad heeft op donderdag 21 maart 2024 besloten om de aanleg van de gemeentelijk sportsite op het Solveld in de deelgemeente Tielt aan te besteden. De werken worden op € 1.750.000, - geraamd en gaan 126 werkdagen in beslag nemen vanaf het voorjaar...

Lees meer

8 maart 2024

Over Street Art, Eddy Merckx en Meensel-Kiezegem

Op vrijdag 8 maart 2024 bevestigde onze enige ereburger Eddy Merckx wat die dag andermaal bleek: "Meensel-Kiezegem is het centrum van de wereld". Zo'n uitermate hoog bezoek hebben we niet alle dagen in Tielt-Winge en dus waren burgemeester Rudi Beeken (Open Vld) en schepen...

Lees meer

25 februari 2024

Onze Kuurne-Brussel-Kuurne

Omdat het niet altijd uit het Belgische Staatsblad hoeft te komen, hebben wij het deze keer met U graag over De Zondag van 25 februari 2024. Op de tweede pagina daarvan lezen wij immers iets dat volledig in het verlengde ligt van de bijdrage...

Lees meer

22 januari 2024

Omloop van het Hageland 2024 (bis)

Na de geslaagde multidisciplinaire coördinatievergadering van dinsdag 9 januari 2024 onder leiding van burgemeester Rudi Beeken (Open Vld) agendeerde schepen van Patrimonium Gunther Clinckx (Open Vld) het benodigde politiereglement voor de Omloop van het Hageland met succes op het college van burgemeester en schepenen...

Lees meer

9 januari 2024

Omloop van het Hageland 2024

Op zondag 25 februari 2024 arriveert andermaal de Omloop van het Hageland in Tielt-Winge, zoals dat al sinds 2005 het geval is. Hoog tijd dus voor de volgens het Koninklijk besluit van 28 juni 2019 tot reglementering van de wielerwedstrijden en van de alle-terreinwedstrijden...

Lees meer

3 januari 2024

Extra elektriciteitscabine Solveld

De uitrol van het intussen finaal vergunde sportpark aan het Solveld wordt volop voorbereid. Eén van de noodzakelijke voorwaarden is de komst van een elektriciteitscabine langs de Ralisweg. "Het college van burgemeester en schepenen nam daarover op 13 mei 2023 al een princiepsbeslissing en...

Lees meer

27 december 2023

Bijna € 14.000, - extra steun voor de verenigingen

De Vlaamse overheid voorzag in een gemeentelijk beheerd steunfonds voor het verenigingsleven in de sectoren cultuur (inclusief senioren), jeugd en sport, bij ons goed voor in totaal € 138.712,47. Geen enkele van de oppositiepartijen volgde op de gemeenteraad van 17 december 2020 de positieve adviezen van...

Lees meer

28 augustus 2023

Padel opnieuw vergunbaar

Op 7 augustus 2023 berichtten wij U over de tussengekomen vernietiging van de omgevingsvergunning die de deputatie van Vlaams-Brabant uitreikte om padel te kunnen spelen in het toekomstige gemeentelijke sportpark in onze deelgemeente Tielt. De beslissing zelf is nog niet officieel verschenen op de...

Lees meer

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder