Sla navigatie over

Werken Stokskesstraat en Oude Aarschotsebaan vergund

Ontdubbeling Stokskesstraat

Het college van burgemeester en schepenen heeft op dinsdag 9 juli 2024 een omgevingsvergunning uitgereikt aan Fluvius voor de heraanleg van wegenis en riolering in de Stokskesstraat en de Oude Aarschotsebaan vanaf het kruispunt met de Roeselberg in de deelgemeente Houwaart tot aan kruispunt met de Aarschotsesteenweg (N223) in de deelgemeente Sint-Joris-Winge.

Daarbij werd er rekening gehouden met het enige ingekomen bezwaarschrift waarin een aanpalende eigenaar zich zorgen maakte omtrent de aansluiting van diens bestaande oprit op de nieuw aan te leggen weg.

Eerder werd er daartoe ook al een rooilijnplan goedgekeurd.

Als deze beslissing definitief wordt, dan kan schepen van Openbare Werken Gunther Clinckx (Open Vld) aan het dossier beginnen.

"Normaal gezien brengen we op 19 september 2024 een bestek van deze werken op de gemeenteraad", zo bevestigt de liberale schepen. "Als dat wordt goedgekeurd, dan kunnen we de werken aanbesteden. Allicht wordt er pas effectief uitgevoerd in de loop van 2025. Ik heb trouwens nog meer dan tien vergelijkbare dossiers in voorbereiding.".

Het vandaag aanwezige rioolstelsel is sterk verouderd en voldoet niet aan de hedendaagse eisen; bovendien is het op verscheidene plaatsen gebrekkig. De bestaande rijweg van de Stokskesstraat (oostelijk deel) en Oude Aarschotsebaan bestaat uit asfalt in verouderde staat. De rijwegverharding is hier en daar opgesloten door betonnen boordstenen, greppels of kassei kantstroken. De breedte varieert tussen de 2m70 en 3m70. In het westelijk deel van de Stokskesstraat bestaat het grootste gedeelte van de weg uit een (half)verharding in steenslag.

Door de uitvoering van dit dossier wordt er een gescheiden stelsel aangelegd in de volledige Stokskesstraat en in de Oude Aarschotsebaan. Het is dan ook de bedoeling dat alle aangrenzende gebouwen hun privériolering ook scheiden en regenwater en afvalwater apart aanbieden. Bij deze afkoppeling wordt het bufferen, hergebruiken en infiltreren van regenwater geoptimaliseerd en gestimuleerd; de gemeente legt ook een bijkomend bufferbekken aan in de zone tussen de N223 en de Oude Aarschotsebaan.

Het project sluit in het noorden aan op de Roeselberg. Roeselberg en Kriebekestraat kaderen in een lopend project van Aquafin (22.947) om de riolering aan te sluiten op de RWZI Sint-Joris-Winge, via de Motbroekstraat.

In februari 2023 schreven wij U ook al over dit project.

Meest recente berichten

Plaats als eerste een reactie

Controleer je email om je profiel te activeren

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder