Sla navigatie over

Uitbreiding rioleringsproject Haldertstraat

Tienbunder

Op voorstel van schepen van Openbare Werken Gunther Clinckx (Open Vld) is de gemeente Tielt-Winge op dinsdag 21 mei 2024 ingegaan op een vraag van de stad Aarschot d.d. 7 mei 2024 om de zijstraat van de Haldertstraat die bij hen Tienbunder noemt mee te integreren in het rioleringsproject van de Haldertstraat.

"Mijn collega Gerry Vranken (Open Vld) van de stad Aarschot stelt voor dat zij de volledige uitvoering en financiering op zich nemen, inclusief het deel op ons grondgebied", zo vertelt de liberale schepen. "Dat biedt alle woningen de mogelijkheid om aan te sluiten op een nieuwe riolering, die vervolgens wordt verbonden met de riolering van de Haldertstraat. Ik zie niet goed in hoe of waarom wij zo'n gul aanbod zouden moeten weigeren.".

De straat in kwestie kent al een zekere voorgeschiedenis, zo weet burgemeester Rudi Beeken (Open Vld) te vertellen: "Op een zeker ogenblik werd ik tijdens mijn spreekuur in Tielt-Winge aangesproken door inwoners van de stad die zich niet tot de toenmalige burgemeester André Peeters durfden te wenden omtrent problemen die zij hadden in hun straat. Ik ben toen in hun plaats en met succes naar mijn collega getrokken en blijkbaar zet het huidige bestuur de toenmalige tendens op een positieve wijze voort. Men zegt natuurlijk wel eens dat het beter van een kerk af kan dan van een kapelletje.".

Concreet zal Aarschot zorgen voor de opmaak van een rooilijnplan, door de beide gemeenteraden goed te keuren, de kosteloze opname van de straat in het openbaar domein, de aanleg van een nieuwe vuilwaterriool in PVC in de rijweg, de hemelwaterafvoer blijft maximaal ter plaatse op het eigen perceel of wordt afgevoerd naar een gracht en de vernieuwing van de fundering en het asfalt van de rijweg.

De zijstraat ligt centraal binnen de contouren van beide projectzones van Aarschot en Tielt-Winge en ligt in het collectief te optimaliseren buitengebied. Actueel gaat het nog om een publiek recht van overgang omdat de ondergrond nog privaat; dat is niet wenselijk bij rioleringswerken. Bovendien heeft de straat duidelijk een openbaar karakter volgens het gemeentewegendecreet (toegankelijkheid voor iedereen en doorwaadbaarheid, aanwezigheid van verkeersborden, openbare verlichting, ...).

Voor wat onze gemeente betreft handelt het om één woning Haldertstraat 319 en 14 woningen op grondgebied Aarschot.

Tot slot vermijden we zo het risico dat rioleringswerken later niet meer zouden worden uitgevoerd waardoor de betrokken eigenaars verplicht IBA's zouden moeten laten zetten.

Meest recente berichten

Plaats als eerste een reactie

Controleer je email om je profiel te activeren

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder