Sla navigatie over

Tielt-Winge vs. Vlaams-Brabant

Attenrodestraat verkaveling

Op dinsdag 7 mei 2024 besloot het college van burgemeester en schepenen van Tielt-Winge om een geding aanhangig te maken bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen tegen een beslissing van de provincie Vlaams-Brabant.

Geen alledaags gebeuren in onze gemeente en dus legt burgemeester Rudi Beeken (Open Vld) het U uit.

"Wij reikten op dinsdag 26 september 2023 een omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden uit en meer bepaald het creëren van 2 bouwloten in open bebouwing", zo vertelt de liberale burgemeester. "Op 2 november 2023 werd er daartegen een succesvol beroep bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant ingesteld. Men verschuilt zich daarbij achter rechtspraak van de Raad voor Vergunningsbetwistingen dat in het landelijk woongebied er niet per definitie een bouwzone van 50 meter diep vanaf de rand van de openbare weg zou zijn en dat is voor wat ons betreft uiterst problematisch omdat die regel hier gevolgd wordt sinds de invoering van het gewestplan in 1978.".

De provincie komt in haar weigeringsbeslissing van 14 maart 2024 tot de conclusie dat er ergens in de Attenrodestraat in de deelgemeente Meensel-Kiezegem een woonlint zou zijn dat slechts tussen de 36 m en de 42m30 diep is.

De gemeente is het daar niet mee eens omdat het origineel gewestplan op schaal 1/25.000 werd opgesteld. De provincie hanteert een onwettelijk exemplaar dat op 1/10.000 is opgesteld; dat houdt nog steeds in dat 1mm op het provinciaal plan in de praktijk 10 meter is. Als de provincie tot maten in centimeter besluit, dan is dat op het gewestplan bijvoorbeeld 4,23 mm. Veel succes om dat te verifiëren als de zwarte lijn tussen de woonzone en het agrarisch gebied alleen al meer dan een millimeter dik is!

Bovendien heeft de gewestplantekenaar steeds de bedoeling gehad om stroken een eenvormige breedte te geven tenzij er duidelijk redenen zijn om van deze breedte af te wijken. Aangezien de strook woongebied met landelijk karakter in dit geval duidelijk de straat volgt, dient er te worden vanuit gegaan dat er de bedoeling was om een eenvormige breedte te handhaven ten opzichte van de straat. Daarvan afwijken zet de deur wagenwijd open voor politieke willekeur en daar zijn wij niet zo voor in onze gemeente.

Wordt vervolgd!

Meest recente berichten

Plaats als eerste een reactie

Controleer je email om je profiel te activeren

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder