Sla navigatie over

Rudi Beeken

16 juni 2024

Zoneraden brandweer: twee voor de moeite van één

Op woensdag 19 juni 2024 vanaf 10u00 vinden er twee zoneraden van de hulpverleningszone Oost van Vlaams-Brabant na elkaar plaats. Reden: tijdens de meest recente zoneraad waren de helft van de betrokken burgemeesters niet aanwezig. Wij schreven U eerder al dat in onze regio...

Lees meer

13 juni 2024

EcoWerf 2023: unanimiteit

Op woensdagavond 12 juni 2024 boog de algemene vergadering van EcoWerf zich over het in het voorbije jaar 2023 door haar voorzitter, ondervoorzitters, raad van bestuur en administratie gevoerde beleid. Het quorum van de vergadering werd moeiteloos behaald zodat men tijdig kon aanvatten en...

Lees meer

12 juni 2024

Gemeente- en OCMW-raden juni 2024

Wie voor de lokale verkiezingen graag nog eens komt kijken hoe een gemeente- en/of OCMW-raad verloopt in Tielt-Winge, die heeft daartoe nog maar twee keer de kans: één keer na de grote vakantie en één keer donderdag 20 juni 2024. Raadsvoorzitter Agnes Van de...

Lees meer

11 juni 2024

Go McDo!

Er komt (terug) een hamburgerketen naar onze gemeente. Het college van burgemeester en schepenen reikte daartoe op dinsdag 11 juni 2024 unaniem een omgevingsvergunning uit. De uitbating vervangt een gedateerde woning met naastliggende bouwpercelen ten zuiden van de Leuvensesteenweg in de deelgemeente Sint-Joris-Winge; daardoor...

Lees meer

9 juni 2024

Parlementsverkiezingen: wie wint en wie verliest in Tielt-Winge?

Wat burgemeester Rudi Beeken (Open Vld) over onze partij te vertellen had naar aanleiding van de parlementsverkiezingen, dat kon U al op ROB TV vernemen. Met de volledige cijfers in de hand geven wij U hier graag een overzicht van de winnaars en de...

Lees meer

8 juni 2024

Drie uilskuikens in De Manhaeg

Burgemeester van dierenwelzijn Rudi Beeken (Open Vld) huisvest in diens schuur in Kraasbeek onder meer een stel kerkuilen. Elk voorjaar opnieuw wordt er samengewerkt met de Kerkuilwerkgroep van Vogelbescherming Vlaanderen om de uilskuikens te ringen en de dieren zo te kunnen opvolgen. Dit seizoen...

Lees meer

4 juni 2024

Tielt-Winge vs. Vlaams-Brabant

Op dinsdag 7 mei 2024 besloot het college van burgemeester en schepenen van Tielt-Winge om een geding aanhangig te maken bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen tegen een beslissing van de provincie Vlaams-Brabant. Geen alledaags gebeuren in onze gemeente en dus legt burgemeester Rudi Beeken...

Lees meer

3 juni 2024

Exit Molenbeekschenvoetpad

Als U nog nooit zou gehoord hebben van het Molenbeekschenvoetpad in de deelgemeente Sint-Joris-Winge dan is dat niet abnormaal, want het is namelijk al sedert jaar en dag verdwenen. Om die reden besloot de bestendige deputatie van de provincieraad van Brabant op 14 november...

Lees meer

2 juni 2024

Agentschap Binnenlands Bestuur wil gemeenten van minstens 30.000 inwoners

Op vrijdag 31 mei 2024 verspreidde het agentschap Binnenlands Bestuur haar prioriteiten voor het regeerakkoord 2024-2029. Burgemeester Rudi Beeken (Open Vld) leest daarin dingen waarvoor hij al lang waarschuwt dat ze er zitten aan te komen. "Onder de titel 'Versterking van de bestuurskracht door schaalvergroting'...

Lees meer

1 juni 2024

Meensel-Kiezegem presenteert "Belgen in Neuengamme"

Op zondag 9 juni 2024 om 15u00 opent burgemeester Rudi Beeken (Open Vld) de nieuwe tentoonstelling die de N.C.P.G.R. Meensel-Kiezegem '44 organiseert in de Sint-Mattheuskerk. De activiteit kadert in het jaarprogramma dat voor 2024 op touw gezet werd omwille van de 80e verjaardag van...

Lees meer

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder