Sla navigatie over

Gerry Caluwaerts

13 juni 2024

EcoWerf 2023: unanimiteit

Op woensdagavond 12 juni 2024 boog de algemene vergadering van EcoWerf zich over het in het voorbije jaar 2023 door haar voorzitter, ondervoorzitters, raad van bestuur en administratie gevoerde beleid. Het quorum van de vergadering werd moeiteloos behaald zodat men tijdig kon aanvatten en...

Lees meer

26 mei 2024

Tielt-Winge est omnis divisa in partes quater

Dat Tielt-Winge uit vier delen bestaat, dat wist U allicht al voor U hier begon te lezen. Toch is andermaal bij ons weeral niets wat het lijkt, want de combinatie van het behoud van het totale aantal stemafdelingen ondanks de groei van ons inwonersaantal...

Lees meer

14 mei 2024

Politieraad mei 2024

Het politiecollege van de PZ 5389 "Hageland" heeft op maandag 6 mei 2024 onder voorzitterschap van burgemeester van Tielt-Winge Rudi Beeken besloten om een politieraad samen te roepen in het politiehuis op woensdag 22 mei 2024 vanaf 19u30. Van de 15 agendapunten zullen er...

Lees meer

30 maart 2024

Wij zamelden zwerfvuil in

Elk jaar opnieuw coördineert fractieleider Kris Cornelissen (Open Vld) de zwerfvuilactie van Mooimakers. ook dit jaar heel wat vrijwilligers op te trommelen voor de zwerfvuilactie. "Er werden 120 zakken ingezameld en dat is minder dan verleden jaar", zo vertelt de liberale initiatiefnemer. "Een aantal...

Lees meer

25 februari 2024

Onze Kuurne-Brussel-Kuurne

Omdat het niet altijd uit het Belgische Staatsblad hoeft te komen, hebben wij het deze keer met U graag over De Zondag van 25 februari 2024. Op de tweede pagina daarvan lezen wij immers iets dat volledig in het verlengde ligt van de bijdrage...

Lees meer

24 februari 2024

Plantevent in Meensel-Kiezegem

Op uitnodiging van Forest Fwd stak burgemeester Rudi Beeken (Open Vld) samen met "Wij Tielt-Winge" een handje toe ter gelegenheid van hun aanplantactie op 24 februari 2024. Samen met de deelnemende bedrijven Yuki, Trane Technologies, AS Adventure, Harol, UCB, Vandersanden, Meliopus en Kim’s Chocolate...

Lees meer

12 februari 2024

Koers!

Op 22 januari 2024 kondigden wij het U aan en ondertussen is het zo ver. Met de huis-aan-huis-bedeling van de wielerkalender Tielt-Winge 2024 gaat Cycling Team Tilt de laatste rechte lijn in van de voorbereidingen van de internationale dameswielrennerswedstrijd op ons grondgebied. Schepen van...

Lees meer

17 december 2023

Fijne feesten!

Beste lezer,   Ter gelegenheid van de feestdagen mag onze afdeling andermaal terugkijken op een gevuld en succesvol politiek jaar waarin wij bijvoorbeeld het meest verledde lokaal bestuur van Vlaanderen bleken te zijn, de meest betoelaagde OCMW-dienst voor gezins- en aanvullende thuiszorg van het...

Lees meer

11 november 2023

Dit was 11 november 2023

Op 11 november 2023 om 11u00 verzamelde men dit jaar aan het oorlogsmonument in de deelgemeente Houwaart. Daaraan voorafgegaan was er gelegenheid om in de kapel van de Roeselberg een eucharistievoering bij te wonen of mee bloemenhulde te brengen aan de monumenten in de...

Lees meer

9 oktober 2023

Politieraad oktober 2023

Voorzitter Rudi Beeken (Open Vld) roept vier keer per jaar de politieraad van de lokale politie PZ 5389 "Hageland" samen en op woensdag 18 oktober 2023 is dat de voorlaatste keer van dit jaar het geval. Wij vroegen hem wat er precies te gebeuren...

Lees meer

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder