Sla navigatie over

Startschot nieuw sportpark op 26 augustus

Pumptrack

Op 23 maart 2024 mochten wij er U van berichten dat de gemeenteraad twee dagen besloten had om het gemeentelijke sportpark aan het Solveld aan te besteden. Begin juni voerde het schepencollege die beslissing uit.

Vandaag was er samen met de ontwerper een startvergadering met de door het college van burgemeester en schepenen aangestelde aannemer, waarbij de laatste plooien van het omvangrijke dossier glad gestreken zijn en er een startdatum kon afgesproken worden: maandag 26 augustus 2024.

"Voor wat ons betreft zijn deze werken dringend; de terugkeer van een voetbalveld (in kunstgrasveld) naar de deelgemeente Tielt zal de druk van de nog resterende voetbalterreinen elders kunnen verminderen en ook in periodes van (nog) slechter gebruik kan genomen worden", zo vertelt schepen van Openbare Werken Gunther Clinckx (Open Vld). "De vraag van TW3000 om over extra terreinen te kunnen beschikken voor hun uit de voegen barstende jeugdwerking is prangend en elke maand die we kunnen winnen moeten we in dank aanvaarden.".

Het ganse project met een kleine 130 werkdagen (zonder weerverlet) realiseren zal op zich al een stevige oefening zijn.

"Het kunstgrasveld en pumptrack plus de Finse piste samen met de hoognodige extra parking realiseren geeft onze jeugd en sportievelingen alvast een flinke boost”, zo sluit schepen van Vrije Tijd Germaine Willems (Open Vld) af.

Meest recente berichten

Plaats als eerste een reactie

Controleer je email om je profiel te activeren

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder