Sla navigatie over

Rooilijnplan Kaaskorf

Kaaskorf fase 3

Op donderdag 16 mei 2024 heeft de gemeenteraad unaniem het rooilijnplan voor de Kaaskorf 1 & 2 voorlopig vastgesteld, zoals wij U toen al meldden.

Dat houdt in dat er nu een openbaar onderzoek wordt gehouden waarbij eenieder eventuele bezwaren tegen het plan in kwestie kan formuleren.

Dat plan geeft de toekomstig grens weer tussen de openbare weg en de private eigendommen; actueel zijn er geen openbare wegen in de Kaaskorf 1 & 2 in de deelgemeente Houwaart, maar de regularisatie van de zone had wel als voorwaarde dat er een ontdubbeld rioleringsstelsel zou worden aangelegd en bij die gelegenheid ook deftige straten; dat alles op kosten van de betrokken eigenaars die hun recreatiezone tot woonzone omgevormd zagen.

Van zo dra het rooilijnplan klaar is kan er een omgevingsvergunning aangevraagd worden. Nadien kan er een bestek worden opgemaakt om de werken aan te besteden en kan schepen van openbare Werken Gunther Clinckx (Open Vld) er in vliegen. Het kort met andere woorden af voor de Kaaskorf!

Alle betrokken eigenaars kregen al een brief en daarenboven verscheen er de volgende tekst in het Belgisch Staatsblad van 28 juni 2024: "Bezwaren of opmerkingen over het dossier moeten schriftelijk tegen ontvangstbewijs of per aangetekende zending worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen, Kruisstraat 2, 3390 Tielt-Winge of per e-mail via [email protected] voor het einde van het openbaar onderzoek dat van start gaat op 1 juli 2024 en afgesloten wordt op 30 juli 2024. Het dossier kan ingekeken worden bij het gemeentebestuur tijdens de openingsuren van het gemeentehuis, Kruisstraat 2, 3390 Tielt-Winge, gedurende de duur van het openbaar onderzoek.".

U kan dat in het Belgisch Staatsblad zelf nalezen via deze link.

Normaal gezien zal de gemeenteraad van september 2024 het plan definitief kunnen goedkeuren; een zoveelste horde die er in dit aanslepende dossier wordt genomen!

Zoals steeds houden wij U hier verder op de hoogte.

Meest recente berichten

Plaats als eerste een reactie

Controleer je email om je profiel te activeren

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder