Sla navigatie over

Rudi Beeken

Rudi Beeken

Mandaat
Burgemeester, Voorzitter EcoWerf, Voorzitter PZ 5389 "Hageland", Collegelid van de Hulpverleningszone Oost van Vlaams-Brabant

Gemeente
Tielt-Winge

Achtergrond
Advocaat, leerkracht, filosoof, criminoloog en kerkjurist

Opleiding
Onder meer rechten, aggregaat, filosofie & criminologie aan de KU Leuven

Adres
De Manhaeg, Halensebaan 119, B-3390 Tielt-Winge

Rudi en Beata

Rudi Beeken (°1969) volgt de lokale politiek sinds de gemeenteraadsverkiezingen van 1988. In zijn studentenjaren schopte hij het tot algemeen secretaris van het Liberaal Vlaams Studentenverbond en van Jong VLD, waar hij onder meer Bart Somers, Lydia Peeters en Vincent Van Quickenborne leerde kennen.

Sinds de lokale verkiezingen van 1994 zetelt hij onafgebroken in de raad in Tielt-Winge, waar hij van 2001 tot 2007 en opnieuw sinds 2013 burgemeester is. In de rangorde van de raadsleden neemt hij de tweede plaats in qua anciënniteit. Grootvader Albert Beeken (1895 - 1982) was van 1953 tot 1959 ook gemeenteraadslid voor de liberalen.

Tijdens zijn mandaat ondergaat Tielt-Winge een gedaanteverwisseling: de lokale financiën worden op orde gesteld, hetgeen leidt tot een belastingdaling van 9% (!) tot actueel 7,9%, de volledige openbare verlichting wordt gemoderniseerd en de riolering wordt ontdubbeld, waarbij er bijzondere aandacht komt voor de zachte weggebruikers in het dorp. Sindsdien doet hij alle kleine verplaatsingen met de (weliswaar elektrische) fiets. In de twee belangrijkste kernen komt er verdichting via appartementsbouw; daarbuiten blijft de gemeente landelijk. Via het strategisch project Regionet effent hij het pad voor een toekomstgericht openbaar vervoer tussen Leuven en Diest.

Als medeoprichter van de lokale politie Bekkevoort/Geetbets/Glabbeek/Kortenaken/Tielt-Winge ijvert hij al jaren voor een fusie van die lokale besturen tot één plattelandsgemeente die op een goedkope, maar efficiënte manier haar bevolking zou kunnen dienen in het verlengde van die geslaagde fusie van vijf veldwachterskorpsen en drie territoriale brigades van de rijkswacht.

Hij was voorzitter van de Hulpverleningszone Oost van Vlaams-Brabant en is voorzitter van de politiezone 5389 "Hageland", en ook van EcoWerf, dat hij mee op de kaart zet als één van de best presterende afvalintercommunales van het land: intergemeentelijke recyclageparken, transport van het afval over het water, het opwekken van groene energie alvorens compost te produceren, de beste recyclagecijfers van de ganse wereld en een transparante (samen)werking en communicatie zijn diens handelsmerk.

Als secretaris van voorheen de vzw Liberale Koepel Tielt-Winge en actueel de vzw Koninklijke Maatschappij Berg & Dal wordt er aan onder andere de ganse lokale en regionale liberale familie nog steeds huisvesting verschaft op een moment waarop nagenoeg alle andere partijlokalen in de ruime regio verdwenen zijn.

Uit historische en lokale interesse zetelt Rudi Beeken ook in het comité van de vzw Belgische vriendenkring van oud-gevangenen en rechthebbenden van het concentratiekamp van Neuengamme en diens buitenkampen, waar de slachtoffers van de razzia's van Meensel-Kiezegem van 1 en 11 augustus 1944 terechtkwamen. Langs die weg bouwde hij veel contacten uit in Duitsland en Nederland, en effende hij het pad voor zijn idee van de intussen gerealiseerde museumsite in die deelgemeente.

Je kan hem, zijn partner en hun kinderen samen met een resem van poezen, kerkuilen, vleermuizen en hoogstammige fruitbomen vinden in De Manhaeg in Kraasbeek, waar zijn familie sinds de jaren 1780 woont, komende uit Optielt.

Professioneel is Rudi Beeken sinds 1992 onafgebroken advocaat, hetgeen er voor zorgt dat hij zich in de politiek onafhankelijk, maar ook technisch actueel kan opstellen. Aan kennis en ervaring geen gebrek dus!

In zijn beperkte vrije tijd verzamelt Rudi Beeken muziek van Talking Heads en van de leden van die groep. Met meer dan 1.000 stuks in de collectie is hij allicht de eigenaar van de meest omvangrijkste collectie die op dat vlak te vinden is.

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder