Sla navigatie over

Agnes Van de Gaer

Agnes Van de Gaer

Mandaat
Voorzittter gemeente- en OCMW-raad, afgevaardigde in de algemene vergaderingen van IGS Hofheide en vzw Regionaal Landschap Noord-Hageland

Gemeente
Tielt-Winge

Achtergrond
Gepensioneerde uit de zorgsector

Adres
Tienbundersweg 11, B-3390 Tielt-Winge

Agnes en Germaine RLNH

Agnes Van de Gaer (°1952) zit sinds 2007 in de lokale politiek, waar zij in de voetsporen van haar vader Gust Van de Gaer, trad. Die was voor de fusie van 1977 een gewaardeerd persoon in huidige deelgemeente Houwaart, waar hij samen met Marcel Saenen en Maurice Clinckx onder de PVV-vlag als liberale partij de gemeente bestuurde.

In de legislatuur 2013-2018 was Agnes schepen van Ruimtelijke ordening en Patrimonium. Onder meer de verwerving en de restauratie van de Spikdoornkapel in de deelgemeente Meensel-Kiezegem zijn van haar hand, maar ook de nieuwe parking aan het gemeentehuis/sociaal huis, hetgeen omwille van de toen precaire financiële situatie van het lokaal bestuur absoluut niet voor de hand lang.

Als bestuurslid van de vzw Koninklijke Maatschappij Berg & Dal zorgt zij mee voor het ter beschikking zijn van het Liberale hoofdkwartier in Tielt-Winge.

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder