Sla navigatie over

Ondertussen in het Staatsblad (3)

Belgisch Staatsblad 29 september 2023 3

Als geen ander weet U dat wij graag in Uw plaats het Belgisch Staatsblad in het oog houden om nieuwtjes te kunnen brengen over Tielt-Winge (en wij vaak weten wanneer dat die verschijnen omdat we ze er zelf laten in zetten).

Neem nu het Staatsblad van 29 september 2023, waarover wij U ook al eerder schreven in verband met een tegelijkertijd bekendgemaakt openbaar onderzoek.

In de publicatie is onder meer verschenen dat het gemeentebestuur Tielt-Winge op de gemeenteraad van 21 september 2023 een procedure startte met betrekking tot het vaststellen van de rooilijn ter hoogte van de Houwaartsebergweg-Haldertstraat.

Trouwe lezers weten al waarover het gaat: de trage weg waarover er al bijna 100 jaar wordt geprocedeerd. Wie onze bijdrage daarover zou gemist hebben, die kan daarvoor hier terecht.

Voor het overige lijkt de tekst die verschenen is eigenlijk heel duidelijk te zijn als U het ons zou vragen: "Bezwaren of opmerkingen over het dossier moeten schriftelijk tegen ontvangstbewijs of per aangetekende zending worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen, Kruisstraat 2, 3390 Tielt-Winge of per e-mail via [email protected] voor het einde van het openbaar onderzoek dat, in uitvoering van de beslissing van de gemeenteraad, van start gaat op 29 september 2023 en afgesloten wordt op 30 oktober 2023.".

Het dossier kan ingekeken worden bij het gemeentebestuur tijdens de openingsuren van het gemeentehuis gedurende de duur van het openbaar onderzoek.

Wij verwachten één bezwaar, maar dat zal U finaal kunnen vernemen tijdens de raad van donderdag 16 november 2023 vanaf 19u30 onder leiding van raadsvoorzitter Agnes Van de Gaer (Open Vld) ... .

Meest recente berichten

Plaats als eerste een reactie

Controleer je email om je profiel te activeren

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder