Sla navigatie over

Kaaskorf: Wir schaffen das

Kaaskorf 1

Schepen van Openbare Werken Gunther Clinckx (Open Vld) legde op de gemeenteraad van donderdag 16 mei 2024 het ontwerp van rooilijnplan voor dat zal mogelijk maken om in de Kaaskorf in de deelgemeente Houwaart openbare wegen aan te leggen.

Het agendapunt werd unaniem goedgekeurd.

Er start weldra een openbaar onderzoek. Gedurende een maand zal iedereen zijn zegje kunnen doen over dit voornemen.

"Ik ben heel tevreden dat er vandaag zo'n ruime consensus over de zaak is, want dat is heel lang anders geweest", zo gaat de liberale schepen van start. "Het bebouwde gedeelte van de Kaaskorf werd als enige recreatiezone in Vlaams-Brabant geregulariseerd richting bewoning, op voorwaarde van de aanleg van ontdubbelde riolering en openbare wegenis en dat zit er aan te komen. Voorheen waren enkel wij en de socialisten hier voorstander van. Omdat de eigenaars ernstige meerwaarden realiseerden zal de rest van het dorp niet moeten bijleggen in de aanleg van die wegen.".

Burgemeester Rudi Beeken (Open Vld) beantwoordde een vraag vanuit de oppositie omtrent het al dan niet voorhanden zijn van innemingsplannen. "De finale goedkeuring van de rooilijnplannen houdt voor wat ons betreft de opname van die terreinen in het openbaar domein in. De betrokken eigenaars zullen daarvoor een compensatie ontvangen ter gelegenheid van de afrekening van de aanleg van de wegen. Tussen de start van die aanleg en de afrekening moet er minstens een jaar liggen.".

Van zo dra de rooilijnplannen goedgekeurd zijn, kan Riobra (Fluvius) als bouwheer vergunning vragen voor de aanleg. Aansluitend wordt er een aannemer aangesteld die er hopelijk in de loop van 2025 effectief kan aan beginnen.

De inwoners hun geduld wordt beloond. Andermaal een verkiezingsbelofte die onze partij uitvoert!

Kaaskorf 2

Meest recente berichten

Plaats als eerste een reactie

Controleer je email om je profiel te activeren

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder