Sla navigatie over

Indaver vs EcoWerf

raad van bestuur EcoWerf

Het ziet er naar uit dat Uw restafval vanaf deze zomer niet meer naar Antwerpen, maar wel naar Limburg zal worden afgevoerd in de komende zes jaar.

Achter die simpele uitspraak zit er wel een dossier ter waarde van € 97.472.760, - en onder meer twee procedures bij de Raad van State.

De trouwe lezer die EcoWerf las in de titel en Raad van State in de bovenstaande tekst, die raadde al dat de voorzitter van onze afvalintercommunale tekst en uitleg zal verschaffen.

"EcoWerf heeft als aankoopcentrale de verwerking en logistiek van huisvuil en grofvuil voor Intradura, Interrand, het lokaal bestuur van Sint-Genesius-Rode en haar 28 vennoten Europees aanbesteed", zo verduidelijkt burgemeester-voorzitter Rudi Beeken (Open Vld). "Onze raad van bestuur heeft de vijf kandidaten die zich aandienden op 24 juni 2022 geselecteerd. Op grond van een beste & finale offerte besloot EcoWerf op 19 oktober 2022 om haar deel te gunnen aan Bionerga. De huidige leverancier Indaver diende ook een offerte in, maar was het niet eens met de beslissing van onze raad van bestuur en trok naar de Raad van State. Onze raad van bestuur bestudeerde haar argumenten nauwgezet en besloot op 1 december 2022 om de betwiste gunningbeslissing in te trekken. Daardoor verviel de eerste procedure bij de raad van State; EcoWerf betaalde de gerechtskosten. Op 19 december 2022 nam de raad van bestuur een nieuwe gunningsbeslissing waarbij er rekening gehouden werd met de argumenten van Indaver. Helaas voor deze laatste kwam men tot een identiek besluit.".

Indaver trok daarop per 4 januari 2023 opnieuw naar de raad van State, doch zonder nieuwe argumenten. Bionerga als begunstigde van de beslissing kwam op 19 januari 2023 vrijwillig tussen in de procedure. In diens arrest d.d. 7 februari 2023 besluit de voorzitter van de XIIe kamer tot de verwerping van de vordering, met dit maal de gerechtskosten ten laste van Indaver.

Over welke argumenten handelde het precies?

In een eerste middel maakte Indaver zich zorgen omtrent de verwerkingscapaciteit van haar concullega. De Raad van State is van oordeel dat zij het niet aannemelijk maakt dat de beoordeling van EcoWerf op kennelijk onjuiste motieven steunt. Voorts acht de Raad de tussengekomen beslissing zowel formeel als materieel voldoende gemotiveerd.

Het tweede middel betreft de beslissing van de raad van bestuur van Intradura om niet in te gaan op de offerte, maar om in plaats daarvan voor een "in house"-constructie te opteren bij een andere afvalintercommunale. Ook daar gaat de Raad niet op in, enerzijds omdat de motieven van Intradura niet steunen op onbestaande, onvoldoende of onzorgvuldig vastgestelde feiten, anderzijds omdat een verschillende behandeling van onderneming en een overheid in het voorliggend geval aanvaardbaar is. Toch geeft de Raad op dat vlak een waarschuwing: EcoWerf wierp (terecht) op dat de kritiek van Indaver geen betrekking heeft op haar beslissing, maar wel op die van Intradura; de Raad stelt dat die kritiek "niet van ernst ontbloot" lijkt.

Samengevat: lees de eerste zin van deze bijdrage opnieuw aub.

Dankzij deze overheidsopdracht wordt de verwerking van het restafval goedkoper, en dat in een tijd waarin alles fors duurder werd. Het gevolg daarvan is allicht dat EcoWerf (en Interrand) de stijging van de eigen werkingskosten deels kunnen compenseren met deze daling, zodat de lokale besturen en hun inwoners mee kunnen delen in het bereikte resultaat in plaats van aan te kijken tegen afvaltarieven die even sterk stijgen als de overige kosten van levensonderhoud.


Plaats als eerste een reactie

Controleer je email om je profiel te activeren

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder