Sla navigatie over

Groen stemt tegen openstelling trage weg

Stapelplaats

Op de gemeenteraad van donderdag 16 november 2023 werden de resultaten geagendeerd van het openbaar onderzoek over het rooilijnplan van een trage weg die de Haldertstraat met de Houwaartsebergweg verbindt.

Naar aanleiding van een recent vonnis van de Leuvense rechtbank van eerste aanleg dat de breedte van een deel van die weg op één meter bepaald, werd er voorgesteld om het bezwaar dat de betrokken eigenaar op die basis indiende te volgen.

Groen verbaasde andermaal door in aanwezigheid van de aangelanden aan te kondigen tegen te zijn. Noch de rechtstaat, noch het eigendomsrecht, noch het openstellen van trage wegen kan hen in Tielt-Winge immers bekoren. Helaas geen primeur voor wat hen betreft in onze gemeente.

Ook de bevoegde schepen verbaasde door in aanwezigheid van het voltallige gemeentelijke managementteam voor te stellen om naar aanleiding daarvan het punt te verdagen omdat zijn dienst haar werk niet zou gedaan hebben.

Naar aanleiding van die gang van zaken was voor burgemeester Rudi Beeken (Open Vld) de maat vol. Hij wees op de te volgen procedure, hetgeen in het verleden -en ook nu- steeds op een correcte wijze was voorbereid door de dienst en gevolgd door de raad, en legde ook de gevolgen uit van de tussengekomen gerechtelijke beslissing. Daarop stelde hij voor om het bezwaarschrift van de belaste eigenaar te aanvaarden en op die manier duidelijkheid te brengen in een dossier waarover er al meer dan 92 jaar wordt geprocedeerd.

Daarop volgde de ganse gemeenteraad het voorstel van de burgemeester, uitgezonderd ... Groen.

"Onze administratie heeft inzake trage wegen in de voorbije jaren een grote expertise opgebouwd", zo vertelt de liberale burgemeester. "Ik word daardoor zelfs door de VVSG als deskundige spreker aangetrokken. Tot op heden kon ons lokaal bestuur zich ook naar behoren verweren tegen de trage wegenactivist in de buurt en dat in tegenstelling tot zowel onze zuider- als onze noorderburen, die hun eigen problemen daardoor riant aan het sponsoren zijn.".

Meest recente berichten

Plaats als eerste een reactie

Controleer je email om je profiel te activeren

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder