Sla navigatie over

Exit Molenbeekschenvoetpad

Beslissing 24 mei 2024

Als U nog nooit zou gehoord hebben van het Molenbeekschenvoetpad in de deelgemeente Sint-Joris-Winge dan is dat niet abnormaal, want het is namelijk al sedert jaar en dag verdwenen.

Om die reden besloot de bestendige deputatie van de provincieraad van Brabant op 14 november 1963 tot een gedeeltelijke afschaffing van deze weg nummer 53. De gehele afschaffing kwam toen niet tussen omdat ze gewoon niet werd aangevraagd.

Dat is intussen wel het geval en de politieke meerderheid van onze gemeenteraad besloot finaal al op 18 juni 2020 om daarop in te gaan; de ganse oppositie onthield zich op dat ogenblik.

Er waren twee bezwaarschriften ingediend tijdens het openbaar onderzoek, die door de gemeenteraad uitvoerig werden weerlegd.

Toch tekende de tragewegenactivist van Holsbeek op 30 juli 2020 beroep aan bij de bevoegde Vlaamse minister tegen die beslissing. Wij schreven U daarover op 17 augustus 2020.

Lydia Peeters (Open Vld) dacht daarover bijzonder goed na, want in plaats van de 90 dagen die er in het decreet voorzien zijn volgde er slechts bijna vier jaar later en meer bepaald op 24 mei 2024 een beslissing waarin zij de beweegredenen van de gemeente bijtreedt.

Hierdoor lijkt het doek te vallen over dit dossier; deze keer ten gunste van het lokaal bestuur, in tegenstelling tot de twee voorgaande beslissingen na beroepen van latere datum.

"De minister verwerpt de beide middelen die de verzoekende partij gebruikte om beroep aan te tekenen", zo verduidelijkt burgemeester Rudi Beeken (Open Vld). "Het college van burgemeester en schepenen wordt officieel van de tussengekomen gunstige beslissing ingelicht op dinsdag 4 juni 2024.".

U vindt het ganse Ministerieel besluit hier.

Meest recente berichten

Plaats als eerste een reactie

Controleer je email om je profiel te activeren

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder