Sla navigatie over

Beroep tegen vergunning McDonald's

McDo III

De termijn om beroep aan te tekenen tegen de beslissing van het college van burgemeester en schepenen die een McDonald's vergunt in Tielt-Winge loopt nog tot en met 20 juli 2024.

De gemeente vergunde een nieuw restaurant met drive en omgevingsaanleg, waarvan wij U berichtten op 11 juni jongstleden.

De bezwaarindiener wachtte de laatste dag niet af en tekenende beroep aan bij de provincie Vlaams-Brabant.

"De gemeente heeft het ingediende bezwaar gemotiveerd weerlegd, maar men neemt daar geen vrede mee", zo bevestigt burgemeester Rudi Beeken (Open Vld). "Uit een voorwaardelijk gunstig advies van het agentschap Wegen en Verkeer blijkt immers dat zij in de toekomst niet uitsluiten dat er een onteigening zou tussenkomen voor een afslagstrook en die treft de woning van de beroepsindieners. In zo'n omstandigheden begrijp ik de ongerustheid van die mensen wel. Anderzijds is het wel zo dat de rooi- en de bouwlijn daar al sinds de jaren '50 van de vorige eeuw aangeeft dat de gebouwen daar te kort op de baan staan en bleek er enkele jaren terug ook al uit een studie van Technum dat ook voor de heraanleg van de Leuvensesteenweg 18 woningen in de weg staan; het gros daarvan is intussen verdwenen en dit dossier voegt er daar met zekerheid een aan toe. de woning van de bezwaarindieners wordt actueel nog ontzien.".

De N2 is een drukke baan met elke dag files in de richting van het Gouden Kruispunt; reden waarom er een busbaan werd aangelegd. Men vreest extra filelast zoals in Aarschot, naast bijkomende geluids- en lichtoverlast.

Op de website van het busbedrijf op wiens terreinen de vergunning is uitgereikt stata te lezen dat "er GEEN officiële beslissing is over de verkoop van ons terrein"; de vergunningsaanvrager overlegde een ondertekend stuk waaruit iets anders blijkt.

Wordt op vele vlakken vervolgd!

Meest recente berichten

Plaats als eerste een reactie

Controleer je email om je profiel te activeren

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder