Sla navigatie over

Basisbereikbaarheid 2024

Nieuw plan busvervoer

Naar aanleiding van een mondelinge vraag daarover tijdens de gemeenteraad van donderdag 16 november 2023 gaf burgemeester Rudi Beeken (Open Vld) als afgevaardigde van Tielt-Wnge in de vervoerregio uitleg over de plannen van De Lijn aangaande de uitrol van de 4e fase van de basisbereikbaarheid vanaf 2024, en daaruit blijkt toch dat er in het deelgebied Hageland heel wat wijzigingen op til zijn.

"Men gaat de buslijnen opnieuw hernummeren", zo stak de liberale burgemeester van wal. "Destijds heeft men de tramlijnen 14 en 15 hernummerd tot 370 en 390, en nu worden dat lijnen 40 en 63.".

Maar het blijft uiteraard niet bij een loutere hernummering.

De Lijn wenst niet meer in te gaan op de vraag van de gemeente om de lijn 40 (Leuven-Diest) alsnog via het centrum te laten rijden. Om de centrumbediening te verbeteren en tegemoet te komen aan de bezorgdheid van het lokaal bestuur, stelt men een aantal aanpassingen voor ten opzichte van het oorspronkelijke plan.

Tijdens de spits wordt lijn 63 (Tienen-Aarschot) versterkt met tien bijkomende ritten op het traject tussen Tielt-stelplaats, Tielt-centrum en Aarschot. Zo wordt er een 30’-frequentie gecreëerd. Reizigers uit Tielt-centrum krijgen met lijn 63 tijdens de spits twee maal per uur een overstapmogelijkheid aan Tielt-stelplaats op lijn 40 naar Leuven (of Diest). In Aarschot zijn er bovendien bijkomende treinaansluitingen naar zowel Brussel als Leuven mogelijk. Het overzicht van de tien extra ritten:
- Tielt-Winge Stelplaats 05:55 – Aarschot Station 06:27
- Tielt-Winge Stelplaats 06:55 – Aarschot Station 07:27
- Tielt-Winge Stelplaats 07:40 – Aarschot Station 08:12
- Aarschot Station 06:23 – Tielt-Winge Stelplaats 06:55
- Aarschot Station 07:23 – Tielt-Winge Stelplaats 07:55
- Tielt-Winge Stelplaats 17:05 – Aarschot Station 17:37
- Tielt-Winge Stelplaats 18:05 – Aarschot Station 18:37
- Aarschot Station 16:33 – Tielt-Winge Stelplaats 17:05
- Aarschot Station 17:33 – Tielt-Winge Stelplaats 18:05
- Aarschot Station 18:33 – Tielt-Winge Stelplaats 19:05

Dat aanbod komt bovenop de rechtstreekse spitsritten van lijn 40 tussen Tielt-centrum en Leuven. In totaal zullen er vanuit het centrum in de spits dus vier reismogelijkheden per uur naar Leuven zijn, waarvan twee rechtstreeks.

Op schooldagen wordt een bijkomende scholierenrit toegevoegd vanuit Tielt-centrum naar Leuven-centrum (aankomst 08:00, vertrek 16:00) en naar Diest-centrum naar (aankomst 08:00, vertrek 16:00), telkens via de N2.

Vijf functionele ritten met een zeer laag gebruik worden geschrapt op de lijnen 406 (Tielt-Winge – Houwaart – Leuven), 637 (Tielt-Winge – Houwaart – Aarschot) en 407 (Tielt-Winge – Waanrode – Assent – Diest). Op deze vijf ritten samen gaat het om gemiddeld 6,2 getroffen reizigers. Er wordt uitdrukkelijk niet geraakt aan scholierenritten. Dit zijn de betrokken ritten met het gebruik op hun unieke traject in het huidige aanbod:
- lijn 374/406, rit 8 (aankomst Leuven 07:16) met gem. 2,27 gebruikers
- lijn 374/406, rit 5 (vertrek Leuven 17:01) met gem. 0,27 gebruikers
- lijn 375/407, rit 24 (vertrek Diest 17:20) met gem. 0,71 gebruikers
- lijn 392/637, rit 4 (aankomst Aarschot 07:25) met gem. 2,70 gebruikers
- lijn 392/637, rit 25 (vertrek Aarschot 17:44) met gem. 0,25 gebruikers

Het huidige traject van lijn 63 via Kiezegem maakt die lijn traag en onaantrekkelijk. Bovendien staan volgens De Lijn de reizigersaantallen niet in verhouding tot de operationele kost (160 beladen km per dag). Daarom wordt er voorgesteld om lijn 63 tussen Tielt-Winge Stelplaats en Meensel recht te trekken via de Statiestraat. De haltes die daardoor zonder reguliere bediening binnen wandelafstand vallen, tellen samen 31 opstappers per dag. Daarvan reizen er 20 tijdens de scholierenspits. Daarom wordt voorgesteld om de bediening van Kiezegem op te vangen met trajectuitbreidingen van bestaande scholierenlijnen:
- lijn 591 (Tielt-Winge – Aarschot) vertrekt reeds vanuit Meensel, Kiezegem en Sint-Joris-Winge
- lijn 540 (Kapellen – Tienen) vertrekt reeds vanuit Sint-Joris-Winge, Kiezegem en Meensel

Houwaart en Kiezegem worden bijkomend opgenomen in het VoM-flexsysteem (elke dag van de week beschikbaar met amplitude 05:00-23:30), hetgeen een sterk verbeterd aanbod betekent voor deze kernen. Ze worden via VoM-flex onder meer verbonden met Tielt-stelplaats, waar  er overstapmogelijkheden in alle richtingen voorhanden zijn.

De amplitude van de cadanslijnen in het Hageland blijft ongewijzigd ten opzichte van het originele OV-plan Basisbereikbaarheid, tenzij anders vermeld. Mocht er bij de operationele uitwerking van fase 4 nog marge zijn om een amplitude-uitbreiding door te voeren, zullen deze middelen prioritair aangewend worden om latere ritten te voorzien op lijn 40 vanuit Leuven en vroegere ritten op lijn 40 richting Leuven. In het originele OV-plan Basisbereikbaarheid rijdt lijn 40 op zaterdag één keer per uur op het deeltraject tussen Lubbeek-Kraaiwinkel en Diest, met op zaterdag van 11u00 tot 18u00 de toevoeging van een tweede rit per uur tot Tielt-stelplaats. Bij de operationele uitwerking van het aangepaste voorstel van fase 4 zal nog bekeken worden of het mogelijk is om deze 30’-frequentie uit te breiden in tijd (tot later in de avond) of in afstand (verlengen tot Diest). Hierover kunnen op het  ogenblik van het schrijven van deze bijdrage nog geen formele toezeggingen gedaan worden.

Bent U busgebruikers en hebt U over het bovenstaande een gefundeerde mening? Laat ze ons dan zo dra mogelijk weten aub.

Over de eventuele elektrificatie van de bussen schreven wij U al eerder deze maand.

Meest recente berichten

Plaats als eerste een reactie

Controleer je email om je profiel te activeren

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder