Sla navigatie over

Agentschap Binnenlands Bestuur wil gemeenten van minstens 30.000 inwoners

Met René D

Op vrijdag 31 mei 2024 verspreidde het agentschap Binnenlands Bestuur haar prioriteiten voor het regeerakkoord 2024-2029.

Burgemeester Rudi Beeken (Open Vld) leest daarin dingen waarvoor hij al lang waarschuwt dat ze er zitten aan te komen.

"Onder de titel 'Versterking van de bestuurskracht door schaalvergroting' pleit men voor een dwingender kader voor fusies van gemeenten, waarbij een schaal van 30.000 inwoners een absoluut minimum is om het binnenlandse bestuur te hertekenen en de bestuurskracht van de gemeenten daarmee substantieel te verhogen", zo legt de liberale burgemeester uit. "Dat is precies hetgeen er in het verlengde ligt van de recente masterproef die over dat onderwerp verscheen en ook van hetgeen mijn plan om te komen tot de gemeente Hageland op nieuwe van onze politiezone was.".

Maar van dat plan is er helaas niets in huis gekomen; de rekening voor het stilzitten van de betrokken lokale besturen volgt ongetwijfeld.

"Omwille van het lokale draagvlak moeten lokale besturen de kans krijgen het toekomstige lokaal bestuur mee vorm te geven binnen een richtinggevend kader dat Vlaanderen aangeeft. Vlaanderen moet er sterk op toezien dat een fusie van gemeenten leidt tot substantieel meer bestuurskracht", zo gaat de nota verder. Allemaal erg interessant als U het ons zou vragen!

Ook over de toekomst van de intercommunale samenwerking spreekt de tekst zich uit; dat gaan we agenderen op het eerstvolgende burgemeestersoverleg van later deze maand, want ook daarover heeft onze voorzitter van EcoWerf toekomstgerichte ideeën.

U kan hier Uw eigen exemplaar van de ganse inspiratiebundel afhalen.

 

Meest recente berichten

Plaats als eerste een reactie

Controleer je email om je profiel te activeren

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder