Sla navigatie over

Dit was 11 november 2023

11 november 2023 in Houwaart

Op 11 november 2023 om 11u00 verzamelde men dit jaar aan het oorlogsmonument in de deelgemeente Houwaart. Daaraan voorafgegaan was er gelegenheid om in de kapel van de Roeselberg een eucharistievoering bij te wonen of mee bloemenhulde te brengen aan de monumenten in de drie andere deelgemeenten.

Terwijl er raketten vielen op Lemberg (Lviv), er de voorbije maand 186 Palestijnse doden vielen in de West bank en er in Brussel daartegen geprotesteerd werd, sprak burgemeester Rudi Beeken (Open Vld) over de relevantie van de Werelderfgoedconventie uit 1972 voor zowel onze gemeente als de aangehaalde actuele conflicten.

"De conventie geeft het kader om uitzonderlijke culturele en natuurlijke sites als Werelderfgoed te erkennen en te beschermen. Men beoordeelt een plaats op basis van een reeks criteria voor de authenticiteit, de integriteit, de beschermings- en beheersmaatregelen, en bovenal de uitzonderlijke universele waarde", zo verduidelijkt de liberale burgemeester. "Het is prima dat België in 1996 toegetreden is; dat had zelfs wat vroeger mogen zijn.".

En wat is nu die directe band tussen dat alles precies? Dat kan U hier lezen in diens toespraak.

Tijdens de aansluitende receptie zette de voorzitter van het Huis van het Belgisch-Frans Verzet (H.B.F.V.) als kersverse organisator van de plechtigheid de plannen uiteen ter gelegenheid van de 110e verjaardag van de start van de Eerste Wereldoorlog in 2024, nu er ongeveer 190 lopende meter loopgraven teruggevonden zijn, noord-zuid tussen de Alsberg in de deelgemeente Tielt, dwars over de Halensebaan en tot aan het centrum van Kiezegem. Wie aan dat project (lezing, wandeling, tijdelijke tentoonstelling) wenst mee te werken, die kan zich richten tot de gemeentelijke communicatiedienst, het H.B.F.V. of eresecretaris René De Keyzer.

Aanwezig namens onze afdeling, naast Rudi Beeken en verscheidene militanten van Wij Tielt-Winge: Agnes Van de Gaer, Gunther Clinckx, Germaine Willems, Gerry Caluwaerts, Marianne De Mol en Marcel Vande Gaer.

Meest recente berichten

Plaats als eerste een reactie

Controleer je email om je profiel te activeren

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder